กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสองข้างถนนตำบลตาชี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี เจ้าหน้าที่ปกครอง ครุ กศน.ตำบลตาชี เกษตรอำเภอ ครูและรักเรียนโรงเรียนบ้านตาชีและประชาชนจิตอาสาตำบลตาชี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำตวามดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา