โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา  แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกาตอง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา ประชาชนจิตอาสา่ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณมัสยิดดูรุลอิสลามียะห์ บ้านเจาะตาแม โดยมีนายอมร ปรีดางกุร นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน ๖๙ คน ณ มัสยิดดูรุลอิสลบามียะห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา