บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมและให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป หมู่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา