ประชาชนจิตอาสาร่วมกัน Big Cleaningday มัสยิดพร้อมหยุดยั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาตอง เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลกาตอง  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตอง บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ และประชาชนจิตอาสาร่วมกัน Big Cleaningday  มัสยิดพร้อมหยุดยั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ณ มัสยิดบ้านบลูกาลูวัส หมู่ที่ ๖ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา