เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยะหาร่วมกับศูนย์แรงงานอำเภอยะหาพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส ทำความสะอาดเพือรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา ร่วมกันพัฒนา พ้นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อทำความสะอาดต้อนรับเดือรนรอมฎอนอันประเสริฐ  ณ ศูนย์แรงงานอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา