กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียติ) อำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อ.ยะหา กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมนาชินีนาถพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยอำเภอยะหาได้คัดเลือกดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนน เฉลิมพระเกียติ โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย  นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชาการ และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสองข้างถนนพิทักษ์ธานี หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา