กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อ.ยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อ.ยะหา กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   โดยอำเภอยะหาได้เลือกดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียติและโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนน เฉลิมพระเกียติ และพัฒนาทำความสะอาดถนนพิทักษ์ธานี  หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา