กิจกรรมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระเกียติฯ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียติ  รัชกาลที่ ๑๐  โดยมีนายมนูญ พหรมน้อย  นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา