กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียติฯและพิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียติ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (จิตอาสาพระราชทาน)และพิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกีติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา