โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูิทัศน์สองข้างถนนและริมคลองตาชี

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลาชีร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนและริมคลองตาชี-ยะหา โดยมีนายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหาและประชาชนจิตอาสา ณ หมู่ที่ ๒ และ ๕ ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา