โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมโครงการจิตอาสา เราทำควาดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายมนูญ พหรมน้อย เป็นประธานประธานในพิธี  กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณบึงคลองตันหยง  หมู่ที่ ๒  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา