โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ลานบริเวณบ้านชะเมาะ ตำบลละแอ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมทัศน์ ณ ลานสนามบริเวณบ้านชะเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา