ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย anila

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

เขียนโดย มะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รุ่นที่ 2