หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน" 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน"
เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอกรงปินัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และกลุ่มจิตอาสาฯอำเภอกรงปินัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สามัคคี รักษ์แผ่นดิน” น้ำตกบาโงบาตู ม.2 บ้านบาตูบือละ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมีนายวรเชษฐ์ พหรมโอภาส (รองผู้ว่าฯ) เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

          วันจันทรที่18 มีนาคม2562เวลา15 .00น.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าจังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บๆซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงรองรับเทคโนโลยี4.0 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน