ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:
เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.กรงปินัง
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา“ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการบัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ บุคลากรฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร นักเรียน และประชาชนจิตอาสา มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณมัสยิด อีบาดูลเราะห์มาน หมู่ที่ 6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน
เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:
เมื่อวัน อังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอกรงปินัง นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินังรอง.ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอกรงปินัง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ จนท.ปค.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาหมู่บ้าน/ตำบล บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง ตำรวจ ทหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ตัดหญ้า ริมคลอง ปัดกวาด เก็บขยะ บริเวณโรงเรียนตาดีกาและมัสยิด หมู่3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง เพื่อกำจัดวัชพืช เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน
 
เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ2563 ครั้งที่ 3 

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนต่อเติมซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกายาแมะ หมู่ที่1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง 

ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2563