ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย อนุสรี ดอรอแต
หมวด:

26 สิงหาคม 2563 บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังร่วมกิจกรรมงานการสร้างอาคารละหมาด ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย มะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ
หมวด:

วันนี้ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นำโดยนายอมร ชุมช่วย อำเภอกรงปินัง นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง

พร้อมด้วย ปลัดอำเภอกรงปินัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำบล หน่วยทหารในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง รพ.สต อส. หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรที่ทำการปกครอง บัณฑิตแรงงาน เจ้าหน้าที่พืชสวน และบัณฑิตอาสา

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศูนย์ควบคุม เพื่อสังเกตอาการผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระดับอำเภอ กิจกรรม “Big Cleaning Day “ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และการมีความส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทำอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

        บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเอะเข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการอำเภอกรงปินัง โดยมีนายอมร ชุมช่วย เป็นประธาน ในการประชุม ทั้งนี้ทางบัณฑิตแรงงานฯได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน การยืดอายุการสมัครผู้ประกันตน ม.๔๐ จาก ๖๐ ปี ขึ้นเป็น ๖๕ ปี พร้อมได้แนะนำศูนย์แรงงานประจำอำเภอกรงปินังให้ที่ประชุมทราบอีกด้วยคะ