ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย anila
หมวด:

กิจกรรมจิตอาสาฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นายอมร ชุ่มชวย และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ณ สาพานริมคลองดูซงรายอ หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เขียนโดย anila
หมวด:

โครงการบริการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเคลือนที่ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ )นายอมร ชุมช่วย มอบหมายนายธารงค์ ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินังเป็นประธานออกหน่วยบริการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินังได้ออกหน่วยบริการณ.อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ดุซงกุจิ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง 12 พฤศจิกายน 2563

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30น.
บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและประเพณีท้องถิ่น “เมาลิดสัมพันธ์อำเภอกรงปินัง” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายชัยสิทธ์ พานิชพงศ์) เป็นประธานในพิธี โดยมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอกรงปินันง กล่าวรายงาน ต่อประธานและผู้เช้าร่วมกิจกรรม ณ  หอประชุมอำเภอกรงปินัง จัวหวัดยะลา
กิจกรรมดังกล่าว: ได้มีการบรรยายธรรมทางศาสนาอิสลามและเป็นการยกย่องวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) เมาลิดท่านนบีตรงกับวันอะไร
ทั้งนี้ นายมะอูเซ็ง  ปูมูลูกือจิ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุโรง ได้เป็นพิธีกรในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน ชมรมอิหม่ามอำเภอกรงปินังและชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอกรงปินัง เพื่อเกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่ 

จัดโดย ชมรมโต๊ะอีหม่าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง   อำเภอกรงปินัง