กิจกรรม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยื่น เฉลิมพระเกียติฯ

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมนูญ พหรมน้อย นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม kick off ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียติ ฯ ณ วัดวงกตบรรภต (วัดตาชี) หมู่ที่ ๒ บ้านนอก ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา