หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (สะเอะ - คอลอราแม) หมู่ที่๓ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเฉลิมพระเเกียรติ
เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

“ปันสุขจากพี่สู่น้อง”
18 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น.
น.ส.ซำซีย๊ะ มาฮะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลห้วยกระทิงร่วมกับกองร้อย ทพ.3304 นักเรียนโรงเรียนตาดีกาเราฎอตุลดีอายะห์ และชาวบ้านในพื้นที่บ้านตือโล๊ะ ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมทาสีห้องเรียนตาดีกาให้กับน้องๆ นักเรียนตาดีกา กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ กับน้องๆ นักเรียนตาดีกาและชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่อีกด้วยคะ