หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

              ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินังให้คำปรึกษาให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ที่ต้องการหางานทำ และรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านกระทรวงแรงงานให้กับผู้มาให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา

 

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง และบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับ สวท.ยะลา จัดรายการวิทยุ 

อ่านเพิ่มเติม: จัดรายการวิทยุ สวท.ยะลา
เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

ประกันสังคมมาตรา40 อาชีพอิสระไหนๆก็สมัครได้ ?อายุ15-60ปี จะสมัครให้คนในครอบครัวก็ได้นะ ?? 
?มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  ทางเลือกเลือกได้ตามใจ