หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

วันที่่12 กุมภาพันธ์ 2563สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะเอะพร้อมด้วยบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก นางวรรณา รอมะ ปลัด อบต.สะเอะ เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอาชีพ หลักสูตร การถนอมอาหาร [กลุ่มคนพิการ(]) ระหว่างวันที่ 12 ~ 16 ก.พ. 2563 ณ หมู่ที่ 1 อาคารอเนกประสงค์ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอาชีพผู้พิการตำบลสะเอะ
เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
หมวด:

 

 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-16กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ม.2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอาชีพผู้สูงอายุตำบลปุโรง