ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย nurmon yasatae
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2560 
เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561