ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  รับลงทะเบียนข้ามจังหวัดช่วงล็อคดาวน์ โควิด19 ให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้าออก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างวันที่ 12 –16 กรกฎาคม  2564  ณ ศูนย์รับลงทะเบียนข้ามจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  รับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด– 19  ระหว่างวันที่ 16 – 30  มิถุนายน  2564  ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มาใช้บริการ  ณ  ที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา