ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 12  มกราคม  2565   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

 

     วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564  ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงพลังจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการทำความสะอาด และเก็บขยะรอบๆ บริเวณ  ณ  โรงเรียนบ้านลาแล  หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา