ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมในการฝึกอาชีพ โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา  หลักสูตร การสานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  ณ  โรงเรียนตาดีกาบ้านนิบงใน   หมู่ที่  2  ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่ ​28 พฤษภาคม 2564  ประชุม​บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง  

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน ประจำปี 2564
เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ ​27 พฤษภาคม 2564   ประชุม​บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอ จังหวัดยะลา   ณ  ห้องรวงผึ้ง ชั้น 1  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  จังหวัดยะลา  วาระในการประชุม

  1. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. แนวทาง/การจัดทำแผนการดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. การปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกระทรวงแรงงาน ได้แก่ 1) อำเภอเมือง  2) อำเภอรามัน  3) อำเภอบันนังสตา  4) อำเภอเบตง