ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย คอรีเย๊าะ แดวอสนุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคเนคการพัฒนาเว็ปไซค์และข้อมูลด้านแรงงานในยุคดีจิตอล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และมอบถุงยังชีพให้ต้วผู้สุงอายุหรือตัวแทน ณ ชคต.ตำบลละแอ หมู่ที่ ๑ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา