ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลบาโร๊ะเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗  ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา  ตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ เพื่อหมอบหมายภารกิจและสรุปผลการดำเนินิงาน และบัณฑิตแรงงานได้นำภารกิจของกระทรวงแรงงานเข้าพูดในที่ประชุม ณ ป้อม ชรบ.หมู่ที่ ๑ บ้านปูแล ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย ซานีซา ดือราฮิง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รุ่นที่2  หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล (30 ชั่วโมง)