ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗  ปลัดอำเภอประจำตำบลตาชี เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลตาชี  รองนายก อบต. ตาชี ครู กศน. พัฒนากร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนอก หมู่ที่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขร่วมกับหน่วยงานเฉพาะกิจทหารพราน ๔๗๐๕ ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และตัวแทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลละแอ  ณ มัสยิดบ้านชะเมาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแอ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา