ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองยะลา รามัน ยะหาและกรงปินัง อาสาสมัครแรงงานและประชาชนทั่วำปร่วมกิจกกรมวันสถาปณากระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ในงานมีกิจกรรมมากหมาย เช่นบริการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพอิสระ เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้่ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบหมายภารกิจและสรุปผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสันภาคี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา