ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกาตอง ลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสร้างอาคราศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี หมู่ที่ ๓ บ้านบูเด๊ะบูโล๊ะ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา และแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลบาโร๊ะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  กิจกรรมก่อสร้างรั่วมัสยิดมัสยิดอัลฟาละห์  หมู่ที่ ๖ บ้านกูวิง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา