ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ กันยายน๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมโครงการการฝึกอบรมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลื่อผู้ที่ประสบภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชี ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวแก่งนางรำ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา