ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลกาตอง หน่วยกองกำลังสามฝ่านในพื้นที่ตำบลกาตอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๗๓ บัณฑิตแรงงานคำบลกาตองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ชมรมตาดีกาคำบลกาตอง และประชาชนในพื้นที่ตำบลกาตองร่วมจัดกิจกรรมวันอาซูรอสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา