ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนายการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระรวงแรงงาน หัวหน้้าส่วนราชการอำเภอยะหา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลปะแตและตำบลบาโงยซิแน ผู้นำชุมชน ผู้ำนศาสนาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดและโรงเรียนตาดีกาดารุลญันนะห์ หมู้่ที่ ๑ บ้านเจาะปูนา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหานำบริการด้านแรงงานบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และสาธิตอาชีพอิสระการทำพวงกุญแจ โดยมี นายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ หน้าสนามที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา