ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ตุลาคตม ๒๕๖๓ นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลานิเทศงาน ศูนย์แรงงานนำร่องอำเภอกรงปินัง โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอกรงปินัง มาต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา