ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ทั้ง ๘ อำเภอ อำเภอละ ๒ คน รวมทั้งหมด ๑๖ คน ประชุมวีดีโอคอนเครือข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ หองประชุม กอ.รมน. ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา 

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลตาชีร่วมกับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาชี เจ้าหน้าที่ปกครอง ครุ กศน.ตำบลตาชี เกษตรอำเภอ ครูและรักเรียนโรงเรียนบ้านตาชีและประชาชนจิตอาสาตำบลตาชี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำตวามดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาชี อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา