ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 22 เมษายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน 

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รองผู้ว่าจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา การฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์