ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย Charukit Chanthip

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา 40

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา...