ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

อ่านละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

 

 

เขียนโดย Charukit Chanthip

วัน พฤหัสบดี ที่  13  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  9.00 - 12.00  น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ฯ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่ฯ บูรณาการร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่